Ingatlan tanácsadás

Az Ingatlantanácsadási szolgáltatás magába foglalja a (i) befektetési és be­ruházási tanácsadást, (ii) műszaki átvilágítást és tanácsadást, (iii) leg­értékesebb és legjobb hasznosítás elemzést, (iv) kereskedelmi koncepció és bérlői mix készítést, valamint a (v) meg­valósít­ható­sági tanulmány készítést és üzleti tervezést.

Az LCP Development célja, hogy ingatlanbefektetésekkel és fej­lesztésekkel kapcsolatban felmerülő minden műszaki, gazdasági kérdésre teljeskörű választ tudjon adni és optimális üzlet stratégiát kínáljon mindezek megvalósításához.

Befektetési és beruházási tanácsadás

A magyar ingatlanpiac – különböző szegmensein (lakó, iroda, kereskedelem, hotel, vendéglátás, logisztika, ipar, mező­gazdaság) és eltérő regionális jellemzőin keresztül – számos befektetési lehetőséget kínál.  A különböző befektetési / fejlesztési termékek közötti eligazodás, az optimális ingatlan kiválasztása, fejlesztési ingatlan esetén, pedig a kivitelezéssel járó kockázatok feltérképezése és azok meg­felelő kezelése sokrétű tudást és tapasztalatot igényel.

Az LCP Development nemzetközi és hazai tapasztalatokkal bíró szakembereivel és megbízható szakmai (műszaki, pénzügyi és jogi területek) csapatával megfelelő segítséget nyújt a megfelelő ingatlanbefektetési forma kiválasztásában, az átvilágításban és a tranzakció lebonyolításában.

Műszaki átvilágítás és tanácsadás

Ingatlanvásárlásoknál felmerülő egyik leg­jelentősebb kockázat azok műszaki állapotához kapcsolódik. Az épületek, valamint gépészeti és elektromos rendszereik általános műszaki állapotának nem reális megítélése, a vásárláskor becsült befektetői hozamelvárást jelentősen felülír­hatja. Fontos, hogy az ingatlan jövőbeni pénzáramlását mind bevételi, mind pedig költségoldalon reálisan tudjuk tervezni.

Építész-, építő-, statikus-, gépész- és villamosmérnök szakembereink ezt a kockázatok megfelelően tudják kezelni és pontos előrejelzést tudnak adni a jövőben szükséges jelentős felújítási munkák költségeiről.

Legértékesebb és legjobb hasznosítás elemzés

Széleskörű piackutatási adatokra támasz­kodó, legértékesebb és legjobb hasznosítás elemzést követően nyílik lehetőség egy optimális megtérülést biztosító ingatlan­fejlesztés meg­valósításá­nak megbízható elő­készítésére. Az elemzés elsődleges célja, hogy a helyi építési övezeti előírások által megengedett ingatlan­fejlesztési alter­natívák körét leszűkítse és a leg­jövedelmezőbbeket feltárja, hogy azokat egy meg­valósíthatósági tanulmány keretén belül tovább, alaposabban lehessen elemezni, eljutva az ingatlan legértékesebb és legjobb hasznosítását jelentő projekthez.

Kereskedelmi koncepció és bérlői mix készítés

Cégünk kiemelt tapasztalattal rendelkezik a kereskedelmi ingatlanok sikerességét alap­jai­ban meghatározó kereskedelmi kon­cepció és az optimális bérlői mix kialakításában.

Egy kereskedelmi ingatlan alapvető sikerét a megfelelő lokáción túl a funkcionalitás határozza meg. Az ingatlan telken belüli elhelyezése, a kereskedelem és parkolók egymáshoz viszonyított aránya és kapcsolata, a bejáratok ki­alakítása, az egyes szintek összekötése és meg­közelíthető­sége, az üzletek látható­sága és az áru be­szállítása mind része egy jó kereskedelmi kon­cepciónak. Nem csak fel­soroljuk a szempontokat, hanem elkészítjük az adott szituációban legjobb kon­cepció­tervet legyen szó meglévő ingatlan átalakításá­ról, vagy új fejlesztés­ről.

A megfelelő koncepció az alap ahhoz, hogy egy kereskedelmi ingatlan működő­képes legyen, de a hosszú távú sikerhez elenged­hetetlen az optimális bérlői mix, aminek megalkotása nem a leg­magasabb bérleti díjat fizető bérlők egymás mellé helyezésével érhető el, hanem széles­körű tapasztalati tudáson és mély piaci ismereten alapuló tudatos tervezés eredménye. Nem csak megtervezzük, de bérbe is adjuk a kereskedelmi ingatlanokat úgy, hogy az hosszú távon biztosítsa a piaci sikert a be­ruházónak és bérlőnek egyaránt.

Megvalósíthatósági tanulmány készítés és üzleti tervezés

A legértékesebb és legjobb hasznosítás elemzés alapján kidolgozott meg­valósítható­sági tanulmány részletesen vizsgálja az ingatlan makró- és mikro­lokációját, közlekedési kapcsolatait, közműveit, aktuális műszaki állapotát, helyi építési és egyéb speciális jogi szabályozáso­kat, az ingatlan aktuális pénzügyi mutatóit, a fejlesztendő ingatlantípus piacát, versenytársakat, létre­hozható optimális bruttó és értékesíthető / bér­beadható terület nagyságát, a helyszín vásárlóerejét, elérhető átlagos fajlagos eladási árakat / bérleti díjakat, hozamszinteket, a kész ingatlan piaci értékét, a beruházás költségvetését, ütemezését, valamint a projektet jellemző megtérülési mutatókat. Részletesen kidogozott alternatív kon­cepciók össze­hasonlító vizsgálatával megmutatja a legjobb meg­térülést biztosító változatot és konkrét javaslatot tesz a projekt meg­valósíthatóságára, össze­tételére, ütemezésére és pénzügyi elvárásaira. A meg­valósíthatósági tanul­mány minden esetben választ ad felmerülő kérdésekre, kockázatok­ra és a meg­valósíthatóságra.